Til forsidenTil forsiden

VELKOMMEN TIL NORDNORSK KULTURRÅD

Gjennom Nordnorsk Kulturråds historie har informasjonsarbeid vært svært viktig. Det danner grunnlag for vårt kulturpolitiske engasjement og arbeid.

Disse internettsidene er lansert den 14. mai 2001, og vil stadig bygges ut. Ikke alle informasjoner og opplysninger er inne nå, men sender du et skjermbrev til oss info@nnkulturrad.no, så vil vi sørge for at de opplysninger du savner, eller tips du har om nye informasjoner – kommer inn på sidene.
På sidene vil du først og fremst finne opplysninger om vårt eget arbeid og om den debatt som rører seg i Nordnorsk Kulturråd.

Vi har som siktemål å ha høy brukervennlighet. Bilder finnes som egne vedlegg i seksjoner og på sider,(foreløpig har vi valgt å legge oss på en lav billedbruk-profil, men tar gjerne i mot tips om framtidig billedbruk fra våre nettlesere). Bakgrunnen og skrifttype er valgt for å optimalisere leservennligheten.

Veldig mye informasjon finnes på nettet i dag, og du vil gjennom våre “pekere” få tilgang til en mengde sider som vi håper kan gi deg den informasjon du søker om kulturlivet i – og utenfor landsdelen.

Nordnorsk Kulturråd vil først og fremst markere seg gjennom å følge en åpen innsynspolitikk på våre sider. Det betyr at vi legger ut pressemeldinger, diskusjonsnotater, tanker og ideer. Det betyr også at møteprotokoller legges ut i sin helhet på sidene, og at brukerne skal være oppdatert på hvilke styresaker som skal opp til behandling, (Se under “styret”)

Vi prioriterer en aktiv presse og nyhetsformidling.

Bruk sidene våre og les våre ytringer, og bli med i debatten om å skape et handlekraftig kunst- og kulturliv i landsdelen. Send gjerne en tilbakemelding, og delta i debatten om vårt arbeid og våre visjoner framover.

Introduksjonen er animert av Rudy Cayers, og musikken er hentet fra den aller første profesjonelle teateroppsetting i landsdelen, av landsdelens første profesjonelle kunstinstitusjon, Hålogaland Teater. Oppsettingen var “Tolvskillingsoperaen” av Bertolt Brecht og Kurt Weill.

 

låne penger