Til forsidenTil forsiden

Styre

STYRETS ARBEID

Styret møtes vanligvis 4 ganger i året. Det siste året har imidlertid møtefrekvensen vært mye større. Dette har sammenheng med ny strategiplan fram mot rådsmøtet i september
Styret består av fem representanter og velges for 4 år av gangen.

Et av styremedlemmene velges etter innstilling fra Sametinget. De fire andre velges etter innstilling fra valgkomiteen.

Det vil til hvert rådsmøte være minst to representanter på valg.

Det velges tre vararepresentanter med to års varighet, hvorav en velges etter innstilling fra Sametinget, og de to andre velges etter innstilling fra valgkomiteen.