Til forsidenTil forsiden

Planer

INTENSJONER


Handlingsplanens intensjoner

Handlingsplanen vedtas hvert annet år på Nordnorsk Kulturråds rådsmøte. Den skal gi retning på det kulturpolitiske område for styre og administrasjon, og skal peke på den målrettede virksomhet for Nordnorsk Kulturråd. Rådsmøtet skal også prioritere saksområder. I punktene under avtalen ligger det innsendte forslag til handlinsgsplan for 2002 – 2003 til Kulturdepartement og de tre nordligste fylker.

Nordnorsk Kulturråd ønsker en bred debatt om handlingsplanen blant alle medlemmer, og vi inviterer til fellesmøter om saken i to konkrete fora. Først en samling under Festspillene i Nord-Norge 25. juni, og dernest på rådsmøtet 19. september, hvor vedtakene blir fattet for neste periode.

Derfor oppfordrer vi alle som er interessert i å bidra i utformingen av ny handlingsplan til å delta i debatten om den. På våre nyhetssider vil du finne Nordnorsk Kulturråds ytringer og strateginotater som både gir bakgrunn, summerer opp situasjonen og trekker opp visjoner for det videre arbeid til fordel for landsdelens kulturliv. I seksjonenSiste nytt / Debatt (se høyre side her) vil du finne innlegg som berører det kulturpolitiske arbeid i landsdelen.

Velkommen til debatt!